Orë mësimore e artit pamor “Luajmë dhe krijojmë duke përdorur format gjeometrike” - Albanet

Orë mësimore e artit pamor “Luajmë dhe krijojmë duke përdorur format gjeometrike”

Ora e kërcimit
January 27, 2019
Projekt: “Katër fazat e ciklit të fluturës”
January 27, 2019

Orë mësimore e artit pamor “Luajmë dhe krijojmë duke përdorur format gjeometrike”

Cilat janë format gjeometrike?

Çfarë mund të krijojmë duke i përdorur ato?

Këtë e zbuluam sot, me nxënësit e klasave përgatitore, në orën e artit pamor. Ndërthurja midis kurrikulave dhe njohurive matematikore, gjuhësore dhe artistike pamore krijuan një realizim shumë të mirë të të mësuarit duke luajtur.