Projekt: "Katër fazat e ciklit të fluturës" - Albanet

Projekt: “Katër fazat e ciklit të fluturës”

Orë mësimore e artit pamor “Luajmë dhe krijojmë duke përdorur format gjeometrike”
January 27, 2019
“Fshati dhe qyteti”
January 27, 2019

Projekt: “Katër fazat e ciklit të fluturës”

Të mësuarit përmes projekteve është diçka e zakontë për shkollën tonë.

Kjo u pa edhe në orën e diturisë, ku klasat përgatitore krijuan me mjete të riciklueshme katër fazat e ciklit të jetës së fluturës. Gjatë punës u përdorën makarona, letra me ngjyra, lapsa me ngjyra, gjethe e degë peme. Fëmijët mësuan nëpërmjet projekteve duke ditur të jenë krijues të mirë.