mini projekt në ndihmë të shpjegimit të gramatikës “ Imperatives” : Put on ; Take off and Don’t forget. - Albanet

mini projekt në ndihmë të shpjegimit të gramatikës “ Imperatives” : Put on ; Take off and Don’t forget.

Halloween
December 13, 2022
Nxënësit e klasës së gjashtë zhvilluan sot një vizitë në Bibliotekën Kombëtare.
December 13, 2022

mini projekt në ndihmë të shpjegimit të gramatikës “ Imperatives” : Put on ; Take off and Don’t forget.

Nxënësit e klasave të treta zhvilluan sot në orën e anglishtes një mini projekt në ndihmë të shpjegimit të gramatikës “ Imperatives” : Put on ; Take off and Don’t forget.
Sigurisht motoja në shkollën “Albanët” është që gjithmonë të mësojmë duke u argëtuar së bashku .