Projekti me temë "Bimët" - Albanet
Tema : Draw and write about a picture of you and a friend
October 19, 2022
Vizitë në fermën Albanet
December 13, 2022

Projekti me temë “Bimët”

Klasat e treta në përfundim të kapitullit të parë në lëndën e diturisë realizuan në fermë një projekt me temë “ Bimët “ . 🌱
Dita e tyre mori ngjyra mes gjelbërimit dhe ajrit të pastër që ofron ferma “ Albanët “ .