Udhëtim në historinë dhe kulturën e Francës dhe Anglisë - Albanet

Udhëtim në historinë dhe kulturën e Francës dhe Anglisë

Sporti është shëndet
March 3, 2019
Profesionet
March 3, 2019

Udhëtim në historinë dhe kulturën e Francës dhe Anglisë

Veprimtari praktike në lëndën e historisë, klasa e VII, me temë: “Udhëtim në historinë dhe kulturën e Francës dhe Anglisë”.

Nxënësit hulumtuan dhe sollën informacione dhe punime me materiale të ndryshme. Ishin punime të rëndësishme rreth kulturave të këtyre shteteve.