Evente - Albanet
March 3, 2019

Udhëtim në historinë dhe kulturën e Francës dhe Anglisë

Veprimtari praktike në lëndën e historisë, klasa e VII, me temë: “Udhëtim në historinë dhe kulturën e Francës dhe Anglisë”. Nxënësit hulumtuan dhe sollën informacione dhe […]
March 3, 2019

Sporti është shëndet

Në shkollën tonë një vend të rëndësishëm zë edhe sporti. Një ndeshje e jashtëzakonshme basketbolli, sikur të ishin profesionistë të vërtetë, është luajtur nga nxënësit e […]
March 3, 2019

Make a shoebox house

Nxënësit e klasës së III-A dhe III-B realizuan në orën e anglishtes një projekt me temë “Make a shoebox house.” Ata ndërtuan shtëpi me kartonat e […]
March 3, 2019

Make a plan of rooms in a house

Nxënësit e klasës se II-A dhe II-B realizuan projektin me temë “Make a plan of rooms in a house”. Nxënësit punuan në grupe nga dy dhe […]
March 3, 2019

Make a first aid kit

Sot nxënësit e klasës së V-A realizuan projektin me temë “Make a first aid kit”. Punuan në grupe dhe mësuan se cilat janë mjetet e ndihmës […]
March 3, 2019

Make a first aid kit

Sot nxënësit e klasës së V-A realizuan projektin me temë “Make a first aid kit”. Punuan në grupe dhe mësuan se cilat janë mjetet e ndihmës […]
March 3, 2019

Make a class book of five senses poem

Nxënësit e klasës së IV-A realizuan projektin me temë “Make a class book of five senses poem”. Nxënësit punuan në grupe dyshe dhe përdoren fjalët e […]