Orët mësimore në shkollën “Albanët”, art dhe vlerë më vete - Albanet

Orët mësimore në shkollën “Albanët”, art dhe vlerë më vete

Kampionati i IV-t i Futbollit dhe Basketbollit
December 15, 2018
Orët mësimore në shkollën “Albanët”, art dhe vlerë më vete
December 15, 2018

Orët mësimore në shkollën “Albanët”, art dhe vlerë më vete

Artet zënë një vend të rëndësishëm në shkollën tonë. Arti pamor , kërcimi dhe muzika realizojnë orë mësimore duke ndjekur metodat e reja të mësimdhënies. Aty ku ka pikturë ka edhe hapësirë, aty ku ka muzikë ka edhe ushtrime në tabelë dhe aty ku ka kërcim ka edhe disiplinë.

Të gjithë së bashku sjellim risi, sjellim zhvillim dhe përparojmë.