Orët mësimore në shkollën “Albanët”, art dhe vlerë më vete - Albanet

Orët mësimore në shkollën “Albanët”, art dhe vlerë më vete

Orët mësimore në shkollën “Albanët”, art dhe vlerë më vete
December 15, 2018
Gjuhët e huaja
December 15, 2018

Orët mësimore në shkollën “Albanët”, art dhe vlerë më vete

Në shkollën tonë, çdo ditë dhe çdo orë mësimore është e veçantë. Ndërthurja e teknikave mësimore me lojërat e ndryshme zënë vendin kryesor. Kjo bën që mësimi të bëhet tërheqës dhe i kuptueshëm nga nxënësit. Gjuha shqipe, përveç pjesës shkencore, ndërthur teknikat mësimore. Dramën e shkruar e vë në skenën natyrore me veshje dhe aktrim cilësor nga nxënësit.

Të gjithë së bashku sjellim risi, sjellim zhvillim dhe përparojmë.