Prezantimi i projekteve CU - Albanet
Java e projekteve në shkollën Albanët
April 23, 2022
FORMULAR APLIKIMI PËR BURSË STUDIMI!
May 3, 2022

Prezantimi i projekteve CU

Cikli i Ulët prezantoi projektet e tyre përpara jurisë. Të organizuar nga mësueset e grupeve, ata shfaqën më së miri aktivitetet e tyre bazuar në temat përkatëse: siguria në lojë, siguria në rrugë, në shtëpi, në mjediset publike, siguria në shkollë dhe mjediset sportive, siguria në ushqim dhe në ujin që përdorim.