Uncategorized - Albanet
March 3, 2019

Klasa IX Orë praktike, lënda Fizikë

Tema “Veprimtari me qëllim hulumtimin e qarkut elektrik”. Në këtë orë nxënësit ndërtuan makete shtëpish, vizatuan skemën e qarkut për maketin dhe më pas bënë zbatimin […]
March 25, 2018

Emisioni Gjurmet Institucioni Aresimor Jo Publik Albanet