Java e projekteve në shkollën Albanët - Albanet
Java e projekteve në shkollën Albanët
April 22, 2022
Java e projekteve në shkollën Albanët
April 22, 2022

Java e projekteve në shkollën Albanët

Në ditën e parafundit të projekteve për Ciklin e Lartë, të gjithë grupet e klasave VI-IX, kryen provat gjenerale për prezantimin e tyre. Përveç këtyre, grupe të ndryshme organizuan vizita në: Fermën 𝘈𝘭𝘣𝘢𝘯ë𝘵, 𝘗𝘦𝘻𝘦̈, vizitë në kinema 7𝘋 dhe në 𝘉𝘢𝘯𝘬𝘦̈𝘯 𝘦 𝘚𝘩𝘲𝘪𝘱𝘦̈𝘳𝘪𝘴𝘦̈. Ndryshe nga të tjerët një grup realizoi një takim online me 𝘋𝘳. 𝘉𝘦𝘴𝘮𝘪𝘳𝘢 𝘕𝘶𝘴𝘩𝘪, researcher në kompaninë më të madhe teknologjike të software-ve 𝘔𝘪𝘤𝘳𝘰𝘴𝘰𝘧𝘵, në kuadër të temës: 𝘚𝘪𝘨𝘶𝘳𝘪𝘢 𝘯𝘦̈ 𝘱𝘦̈𝘳𝘥𝘰𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯 𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘦𝘵𝘪𝘵.
Bashkëngjitur janë edhe disa nga pamjet e vizitës në Akademinë 𝘒𝘯𝘰𝘸.𝘢𝘭, si dhe të takimit me specialistin 𝘈𝘭𝘣𝘢𝘯 𝘚𝘦𝘭𝘢𝘫, të cilin e falenderojmë për mikpritjen!