Java e projekteve në shkollën Albanët - Albanet
Java e projekteve në shkollën Albanët
April 22, 2022
Java e projekteve në shkollën Albanët
April 23, 2022

Java e projekteve në shkollën Albanët

Klasat e Ciklit të Ulët vazhduan ndërkohë me punimet e parafundit mbi projektet e tyre, duke kryer kështu edhe aktivitete të tjera brenda dhe jashtë shkolle, p.sh.: Klasa e parë u mor me vëzhgimin e shenjave rrugore dhe mësimin e rregullave të sigurisë në rrugë, klasa e dytë organizoi një shëtitje nga liqeni, klasa e katërt pati një takim me 𝘻𝘯𝘫. 𝘋𝘩𝘶𝘳𝘢𝘵𝘢 𝘋𝘢𝘯𝘦𝘳𝘪 të 𝘓𝘶𝘨𝘦̈𝘴 𝘴𝘦̈ 𝘈𝘳𝘵𝘦̈ dhe një përfaqësuesi të 𝘈𝘒𝘜 , ku u fol për sigurinë në ushqim, ndërsa klasat e tjera vazhduan me provat për prezantimin e projektit së shpejti!