Java e projekteve në shkollën Albanët - Albanet
Java e projekteve në shkollën Albanët
April 22, 2022
Java e projekteve në shkollën Albanët
April 22, 2022

Java e projekteve në shkollën Albanët

Në ditën e tretë të projekteve, nxënësit e shkollës 𝘈𝘭𝘣𝘢𝘯𝘦̈𝘵 vazhduan me provat dhe përgatitjet për prezantimin e projekteve së shpejti. Njëri prej grupeve bëri sot përsëri një vizitë në një televizion, një tjetër ne qendrën 𝘛𝘶𝘮𝘰 𝘛𝘪𝘳𝘢𝘯𝘢, ndërsa një tjetër në kompaninë 𝘞𝘢𝘵𝘦𝘳 𝘉𝘰𝘶𝘵𝘪𝘲𝘶𝘦, në ndihmë të projekteve të tyre.