Detyrat dhe përgjegjësitë tona - Albanet
Viti i Ri
January 27, 2019
Gjashtë vëllezërit peshkatarë
March 3, 2019

Detyrat dhe përgjegjësitë tona

Nxënësit e klasave të dyta të shkollës “Albanët” realizuan në lëndën Edukim për shoqërinë projektin me temë: “Detyrat dhe përgjegjësitë tona”. Ata punuan në grupe për këtë temë.

Pasi diskutuan, nxënësit shkruan dhe shprehen me vizatim detyrat dhe përgjegjësitë duke krijuar postera. Ishte një orë edukative dhe argëtuese.