Traditat shqiptare - Albanet
Të gjithë jemi inteligjent
January 13, 2018
Edukimi nëpërmjet artit
March 25, 2018

Traditat shqiptare

Traditat shqiptare si mikpritja, bujaria, nderi, fisnikëria të trashëguara brez pas brezi u prezantuan nga nxënësit e klasave të pesta në veprimtarinë me teme “Traditat” .

Nëpërmjet fjalës, valles, këngës, pikturës nxënësit Alban përcollën tek të ftuarit karakteristikat e trevave shqiptare, tiparet e kostumeve popullore shqiptare, larminë e tingujve muzikor duke përmbushur qëllimin e kësaj veprimtarie.