Të gjithë jemi inteligjentë - Albanet
Dita e shkencës (Cikli i ulët)
June 22, 2017
Koncerti i fundvitit
June 22, 2017

Të gjithë jemi inteligjentë

Veprimtaria me temë “Të gjithë jemi inteligjentë” e zhvilluar nga nxënësit e klasës së IV a,b, ishte një projekt i cili lejoi dhe ju dha mundësi nxënësve të eksploronin aspekte dhe karakteristika personale, përtej dijeve mësimore.

Njohja me këtë qasje rriti tek ta besimin duke rrënjosur idenë se ne të gjithë jemi inteligjentë, në fusha të ndryshme nga njëri tjetri.