Regjistrimet e reja 2018-2019 - Albanet
Java globale e kodimit
November 6, 2017
Viti i Ri
January 12, 2018

Regjistrimet e reja 2018-2019

Ju njoftojmë se duke filluar nga data 11 Janar hapen regjistrimet e reja për vitin akademik 2018 – 2019 në shkollën “Albanët”. Procesi i regjistrimit kalon në këto faza:

  • Njohja me institucionin.
  • Testim i njohurive të programeve aktuale.
  • Intervistë me fëmijën.
  • Intervistë me prindin.

 

Në përfundim të procesit institucioni njeh prindin me nivelin e fëmijës dhe standartin e institucionit. Kur përgjigja është pozitive, prindi vendos nëse do të zgjedhë “Albanët” ose jo. Nëse vendos po, paguan tarifën e regjistrimit.

Fillimisht mundësinë për t`u regjistruar në klasë të parë e kanë fëmijët që aktualisht zhvillojnë klasën përgatitore tek ne.

Për klasat II – IX vendet e lira janë këto:

Klasa II                       2 vende

Klasa III                      3 vende

Klasa IV                      2 vende

Klasa V                       3 vende

Klasa VI                      4 vende

Klasa VII                    2 vende

Klasa VIII                   3 vende

Klasa IX                      1 vend

 

Për nxënësit që shfaqin interes për klasat II – IX kusht janë rezultatet e deritanishme në mësime, të cilat duhet të jenë:

II – III              nota mesatare A.SH

IV – IX            nota mesatare 9.5 e lartë

 

Datat e zhvillimit të testeve apo intervistave janë këto:

 

Për fëmijët që zhvillojnë klasën përgatitore tek “Albanët”:

19 Janar                                  ora 1000 – 1400

26 Janar                                  ora 1000 – 1400

2 Shkurt                                  ora 1000 – 1400

8 Shkurt                                  ora 1000 – 1400

 

Për fëmijët që zhvillojnë klasën përgatitore jashtë institucionit “Albanët” dhe janë të interesuar për klasë të parë si dhe për nxënësit e interesuar për klasat II – IX:

18 Janar                                  ora 1100 – 1300    dhe 1600 – 1800

15 Shkurt                                ora 1100 – 1300    dhe 1600 – 1800

15 Mars                                   ora 1100 – 1300    dhe 1600 – 1800

19 Prill                                    ora 1100 – 1300    dhe 1600 – 1800

17 Maj                                    ora 1100 – 1300    dhe 1600 – 1800

7 / 14 Qershor                         ora 1100 – 1300    dhe 1600 – 1800

 

Për informacione rreth shkollës mund të telefononi në nr 0682013381.

 

Për të planifikuar testimet mund të telefononi në nr 0699848481.

 

Ju mirëpresim me kënaqësi në mjediset tona.

Faleminderit dhe suksese!