Projekti i matematikës - Albanet
Edukimi nëpërmjet artit
March 25, 2018
Nëna, universi i mirësisë
March 25, 2018

Projekti i matematikës

Në lëndën e matematikës, u zhvillua projekti krijues për klasat e gjashta, me temë “Figurat dhe trupat gjeometrikë”. Klasa e ndarë në grupe, ndërtoi kënde lojrash me figura 2D dhe 3D, të përbëra prej mjetesh të riciklueshme si plastelina, kartonat, shkopat me ngjyrë, rëra, orizi, etj.

Për projektin nxënësit punuan një javë, duke e konkretizuar matematikën në jetën e përditshme.