Projekti i Anglishtes “Describe and create a local plant guide” - Albanet

Projekti i Anglishtes “Describe and create a local plant guide”

Konkursi i matematikës “Kangaroo” (Kangur)
March 25, 2018
Emisioni Gjurmet Institucioni Aresimor Jo Publik Albanet
March 25, 2018

Projekti i Anglishtes “Describe and create a local plant guide”

Ndjekim së bashku zhvillimin e një ore anglishteje!

Klasat e gjashta në këtë projekt sollën lule origjinale të një kopshti të përbotshëm. Plani mësimor përfshin përshkrimin, evidentimin e pjesëve dhe karakteristikave të luleve të mbjella në tokë.

Nxënësit i realizuan broshurat duke bërë një punë kërkimore të vërtetë. Mblodhën lulet e preferuara, vendosën kërcell të tharë në kopertina, dhe i ilustruan në brendi me elemente ekstraktesh reale.

Veçantia e përzgjedhjeve bimore, reflekton vetë larminë e personaliteteve dhe mendimeve të tyre.