Prezantimi i projekteve - Albanet
Hippo – Anglishtja pa limit (English Without Borders)
April 4, 2018
Prezantimi i projekteve të ciklit të lartë
May 6, 2018

Prezantimi i projekteve

Cikli i ulët, pasi punoi me projektet duke përzgjedhur temat, duke punuar në grupe me materialet përkatëse dhe duke i aplikuar ato jashtë klase, prezantoi sot tema nga më të bukurat, të cilat na prekin të gjithë neve, për ta përmirësuar jetesën dhe të ardhmen tonë.

Metodologjia e përdorur nga shkolla Albanët është shumë e rëndësishme, pasi në qendër është mësimi i bazuar në projekte. Duke u kënaqur, mësojmë shumë gjëra të reja, të cilat duke përcjellë vlera shoqërore, ndikojnë fillimisht në përmirësimin tonë dhe shoqërinë, si dhe në mjedisin ku jetojmë, me shpresën për ta përmirësuar të ardhmen.

Juria e përbërë nga prindër dhe drejtues, vlerësoi me çmimet përkatëse:

Vendi III. Gjuha e dashurisë.

Mësues përgjegjës: Hajrie Hasani, Rezarta Kanushi, Mësues ndihmës: Herolinda Koçllari.

Vendi II. Për ty!

Mësues përgjegjës: Kozeta Daci, Dorina Xhetani, Mësues ndihmës: Rovena Cakaj, Margarita Velillari

Vendi I. Familja ime.

Mësues përgjegjës: Liri Memushi, Jorida Cane

Mësues ndihmës: Marsias Lila