Orë projekt në lëndën e informatikës - Albanet
Panairi i ushqimeve
April 8, 2022
Panairi i ushqimeve
April 9, 2022

Orë projekt në lëndën e informatikës

Klasa e V-të pati një orë projekt në lëndën e informatikës ditën e sotme, tema e së cilës ishte kompjuteri. Të ndarë në grupe nxënësit zgjodhën mjete të ndryshme si: plastelinë, kartona, argjilë dhe ngjyra të ndryshme për të krijuar një kompjuter. Kjo jo vetëm që zhvillon kreativitetin e tyre, por edhe i bën ata më bashkëveprues në raport me njëri – tjetrin.