Ora e edukimit fizik - Albanet
Atdheu im
December 15, 2018
Të gjithë në festë
January 27, 2019

Ora e edukimit fizik

Parashkollorët e vegjël, sot në orën e edukimit fizik, mësuan se si të mbanin topin e basketbollit. Ora rrodhi natyrshëm dhe fëmijët u argëtuan duke mësuar .

Qëndrimi i trupit të tyre ishte i rëndësishëm dhe u zbatua me sukses.