Olimpiada kangur - Albanet
Olimpiada çertifikata
June 22, 2017
Ekskursione
June 22, 2017

Olimpiada kangur

Në olimpiadën kombëtare të matematikës Kangaroo, në shkollën Albanët pati shumë fitues ,por rreth 24 prej tyre rezultuan me pikët më të larta dhe u çertifikuan nga organizuesit e olimpiadës me vlerësimin Shkëlqyer.

Ju shkëlqeni!