Në orën e Abetares organizuam një veprimtari sa edukuese aq edhe argëtuese. - Albanet

Në orën e Abetares organizuam një veprimtari sa edukuese aq edhe argëtuese.

Dramatizimi i pjesës `Gjiganti prej akulli`.
December 13, 2022
Konkurs
December 13, 2022

Në orën e Abetares organizuam një veprimtari sa edukuese aq edhe argëtuese.

Në orën e Abetares organizuam një veprimtari sa edukuese aq edhe argëtuese.
Nxënësit të ndarë në grupe u ushtruan në shtrimin e tryezës duke bashkëpunuar me njëri – tjetrin. Biseduam rreth dietës ushqimore dhe në fund konsumuam mëngjesin së bashku si një familje, me ushqime të sjella prej tyre.