Make a shoebox house - Albanet
Make a plan of rooms in a house
March 3, 2019
Sporti është shëndet
March 3, 2019

Make a shoebox house

Nxënësit e klasës së III-A dhe III-B realizuan në orën e anglishtes një projekt me temë “Make a shoebox house.”

Ata ndërtuan shtëpi me kartonat e këpucëve dhe brenda tyre bënë ndarjen e dhomave, duke vendosur mobilie dhe orendi të punuara nga vetë ata. Nxënësit punuan me plastelinë dhe mjete të ndryshme për realizimin e projektit.