Make a first aid kit - Albanet
Make a class book of five senses poem
March 3, 2019
Make a first aid kit
March 3, 2019

Make a first aid kit

Sot nxënësit e klasës së V-A realizuan projektin me temë “Make a first aid kit”. Punuan në grupe dhe mësuan se cilat janë mjetet e ndihmës së shpejtë.

Ata improvizuan edhe raste se si mund te jepet ndihma e shpejtë.