Make a class book of five senses poem - Albanet
Kultura dhe Tradita e vendit tonë
March 3, 2019
Make a first aid kit
March 3, 2019

Make a class book of five senses poem

Nxënësit e klasës së IV-A realizuan projektin me temë “Make a class book of five senses poem”.

Nxënësit punuan në grupe dyshe dhe përdoren fjalët e reja të kapitullit për pesë shqisat, duke krijuar poezi.