Kultura dhe Tradita e vendit tonë - Albanet
Klasa IX Orë praktike, lënda Fizikë
March 3, 2019
Make a class book of five senses poem
March 3, 2019

Kultura dhe Tradita e vendit tonë

Nxënësit e klasave të katërta organizuan një orë të integruar midis lëndës së Historisë dhe Qytetarisë me temë: “Kultura dhe tradita e vendit tonë”.

Nxënësit të ndarë në grupe sollën elementë të kulturave dhe traditave të krahinave të ndryshme të vendit tonë. Në këtë orë mësimore fëmijët mësuan, kënduan, u argëtuan dhe shijuan ushqimet e shëndetshme nga duart e arta të gjysheve.