Kopshti - Albanet

Shërbimet

mesimdhenia-kopshti

Mësimdhënia

Veprimtari edukative që synojnë zhvillimin gjuhësor, matematikor, shkencor, social, personal, artistik dhe shëndetësor
anglisht-kopshti

Gjuha Angleze

Hapat e parë të mësimit të gjuhës angleze fillojnë në grupmoshën 3 – 4 vjeçarë
muzika-kopshti

Muzika

Këngët dhe lojërat muzikore zhvillojnë tek fëmijët anën emocionale e artistike duke nxitur kreativitetin e talentet
sport-kopshti

Sportet

Aktivitetet e ndryshme sportive shërbejnë si bazë për një rritje të shëndetshme dhe për një zhvillim të qëndrueshëm gjatë gjithë jetës

piktura-kopshti

Piktura

Duart e vogla eksplorojnë nëpërmjet pikturës dhe artit pamor, njolla, ngjyra, gjurmët e para
kercimi-kopshti

Kërcimi

Hapat e para drejt kërcimeve popullore, klasike, moderne
ushqim-kopshti

Ushqimi

Cilësia dhe larmia e ushqimit garanton shëndet dhe cilësi të mirë jete
transport-kopshti

Transport

Ofrimi i një shërbimi komod e të sigurt duke plotësuar të gjitha kushtet e nevojshme

Mjediset

Mjedise edukimi


Kushte bashkëkohore për të realizuar një proces edukativ të suksesshëm

Salla e kërcimit


Mjedis i ngrohtë që fton fëmijët të shijojnë ritme të ndryshme muzikore

Mensa


Mjedise të pastra e komode ku shërbehet ushqim cilësor dhe i shëndetshëm

Mjedise sportive


Sporte të ndryshme që ofrojnë mundësi argëtimi për fëmijët