Klasa IX Orë praktike, lënda Fizikë - Albanet
Klasa e VII Orë praktike, lënda fizikë.
March 3, 2019
Kultura dhe Tradita e vendit tonë
March 3, 2019

Klasa IX Orë praktike, lënda Fizikë

Tema “Veprimtari me qëllim hulumtimin e qarkut elektrik”.

Në këtë orë nxënësit ndërtuan makete shtëpish, vizatuan skemën e qarkut për maketin dhe më pas bënë zbatimin mbi maket. Mësojmë më shumë duke ndërthurur praktikën me teorinë.