Java e projekteve në shkollën Albanët - Albanet
Java e projekteve në shkollën Albanët
April 16, 2022
Java e projekteve në shkollën Albanët
April 22, 2022

Java e projekteve në shkollën Albanët

Në vijimësi të orëve të projekteve, grupet e formuara vazhduan sot me caktimin e punëve për secilin prej tyre. Të gjithë nxënësit shfaqën dëshirën për të kontribuar nëpërmjet aftësive të tyre, në realizimin e ideve dhe krijimin e punëve sa më të mira. Madje, njëri prej grupeve bëri sot një vizitë në një media televizive, në funksion të temës së cilën ata kanë zgjedhur.