Gjyshet - Albanet
Të gjithë në festë
January 27, 2019
Festat e 28-29 Nëntorit
January 27, 2019

Gjyshet

Gjyshet falin dashuri në çdo moment.

Në shkollë erdhën gjyshet e nxënësve të parashkollorit, të cilat kishin sjellë gatime të ndryshme, bërë nga duart e tyre. Biseduan, luajtën me fëmijët dhe treguan histori. Është bukur kur takohet e vjetra me të renë. Fëmijët e parashkollorit i falenderuan duke u dhuruar edhe nga një kartolinë punuar me duart e vogla.