Gjuhët e huaja - Albanet
Orët mësimore në shkollën “Albanët”, art dhe vlerë më vete
December 15, 2018
Atdheu im
December 15, 2018

Gjuhët e huaja

Gjuhët e huaja janë një galaksi komunikimi. Aty eksplorohet bota gramatikore, të mësuarit në gjuhët: angleze, gjermane, franceze dhe italiane janë një argëtim i përditshëm për nxënësit.

Të gjithë së bashku sjellim risi, sjellim zhvillim dhe përparojmë.