Dita e shkencës - Albanet
Mësojmë përmes projekteve
May 16, 2017
Dita e shkencës (Cikli i ulët)
June 22, 2017

Dita e shkencës

Lëndët e përfshira: Fizikë, Kimi, Biologji, Informatikë.

Mësuesit udhëheqës: Eltona Gora, Kongres Dalipaj

Në këtë ditë nxënësit e klasave VI, VII, VIII dhe IX u mblodhën së bashku me qëllim demostrimin e aftësive të marra në fushën e shkencës. Eksperimentet e kryera drejtpërdrejtë nga nxënësit dhe shpjegimi i hollësishëm i tyre ishte në qendër të kësaj dite.