Dita e shkencës (Cikli i ulët) - Albanet
Dita e shkencës
June 22, 2017
Të gjithë jemi inteligjentë
June 22, 2017

Dita e shkencës (Cikli i ulët)

Të mësojmë duke u praktikuar dhe të praktikojmë çdo gjë që mësojmë. Në kuadër të kësaj filozofie u zhvillua Dita e Shkencës në ciklin e ulët. Eksperimente praktike e të thjeshtë u realizuan nga vetë nxënësit duke lidhur më së miri teorinë me praktikën.

Suksese shkencëtarëve të vegjël!