Projekte - Albanet
December 13, 2022

Sot nxënësit e klasës së tetë, në orën e fizikës ndërtuan elektromagnetin.

Sot nxënësit e klasës së tetë, në orën e fizikës ndërtuan elektromagnetin. Synimi i kësaj veprimtarie ishte të provonin se fusha elektrike “prodhon” fushë magnetike kur […]
December 13, 2022

mini projekt në ndihmë të shpjegimit të gramatikës “ Imperatives” : Put on ; Take off and Don’t forget.

Nxënësit e klasave të treta zhvilluan sot në orën e anglishtes një mini projekt në ndihmë të shpjegimit të gramatikës “ Imperatives” : Put on ; […]
October 19, 2022

Projekti me temë “Bimët”

Klasat e treta në përfundim të kapitullit të parë në lëndën e diturisë realizuan në fermë një projekt me temë “ Bimët “ . Dita e […]
October 19, 2022

Tema : Draw and write about a picture of you and a friend

Tema : Draw and write about a picture of you and a friend. Klasa : III Lënda : Anglisht
October 19, 2022

Projekt me temë: Classroom Objects;

Projekt me temë: Classroom Objects; në përfundim të kapitullit të parë “ My school “ Klasa: II #shkollaalbanet #student #happychildren
October 19, 2022

Projekti ”Toka në sistemin diellor”

Nxënësit e klasës së shtatë zhvilluan veprimtarinë praktike “Toka në sistemin diellor”, ku ndërtuan modele të cilat tregojnë vendin e Tokës në sistemin diellor, pasojat gjeografike […]
January 27, 2019

Orë mësimore e artit pamor “Luajmë dhe krijojmë duke përdorur format gjeometrike”

Cilat janë format gjeometrike? Çfarë mund të krijojmë duke i përdorur ato? Këtë e zbuluam sot, me nxënësit e klasave përgatitore, në orën e artit pamor. […]