Projekte - Albanet
October 19, 2022

Projekti me temë “Bimët”

Klasat e treta në përfundim të kapitullit të parë në lëndën e diturisë realizuan në fermë një projekt me temë “ Bimët “ . Dita e […]
October 19, 2022

Tema : Draw and write about a picture of you and a friend

Tema : Draw and write about a picture of you and a friend. Klasa : III Lënda : Anglisht
October 19, 2022

Projekt me temë: Classroom Objects;

Projekt me temë: Classroom Objects; në përfundim të kapitullit të parë “ My school “ Klasa: II #shkollaalbanet #student #happychildren
October 19, 2022

Projekti ”Toka në sistemin diellor”

Nxënësit e klasës së shtatë zhvilluan veprimtarinë praktike “Toka në sistemin diellor”, ku ndërtuan modele të cilat tregojnë vendin e Tokës në sistemin diellor, pasojat gjeografike […]
January 27, 2019

Orë mësimore e artit pamor “Luajmë dhe krijojmë duke përdorur format gjeometrike”

Cilat janë format gjeometrike? Çfarë mund të krijojmë duke i përdorur ato? Këtë e zbuluam sot, me nxënësit e klasave përgatitore, në orën e artit pamor. […]
January 27, 2019

Të gjithë në festë

Gëzuar festën e Hallouinit! Edhe pse të vegjël, festuan dhe gëzuan nën maskat e tyre shumëngjyrëshe. Halloween-i erdhi edhe për fëmijët e parashkollorit në shkollën “Albanët”. […]
December 15, 2018

Gjuhët e huaja

Gjuhët e huaja janë një galaksi komunikimi. Aty eksplorohet bota gramatikore, të mësuarit në gjuhët: angleze, gjermane, franceze dhe italiane janë një argëtim i përditshëm për […]