Semafori Magjik - Albanet
2 Prill, Dita Botërore e Ndërgjegjësimit mbi Autizmin.
April 2, 2022
Lojra popullore
April 6, 2022

Semafori Magjik

Me klasën përgatitore trajtuam sot rregullat e semaforit. Fëmijëve iu mësua orientimi sipas dritave të semaforit, me anë të aplikacionit të posaçëm. Tani fëmijët do të jenë më të kujdesshem kur të gjenden përballë një semafori!