Shkolla 9 Vjecare Albanet | Tirane

  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

News

25 Mars, 2015 - Festivali i kërcimit për fëmijë. nd +++ 25 Mars, 2015 - Projekti “Ne jemi banorë të botës së madhe”. Klasat I-a,I-b nd +++ 9 Mars, 2015 - Projekti me temë ” Festojmë me nënat” Nëna   qenia më e dashur në bo ... +++ 9 Mars, 2015 - Projekti me temë”Të gjithë jemi inteligjentë” Në përfundim të projektit me tem ... +++ 21 Janar, 2015 - Basketboll Plani i takimeve të basketbollit. ... +++ 21 Janar, 2015 - Aktrim +++ 20 Janar, 2015 - Supriza je ti Supriza je ti Në kuadrin e shumë ... +++ 20 Janar, 2015 - Batminton   MAJ BATMINTON   Klasa V dhe VI ... +++ 20 Janar, 2015 - Lojë lëvizore LOJE LEVIZORE   Klasa I dhe II Kla ... +++ 20 Janar, 2015 - Futboll PRILL FUTBOLL   Klasa I dhe II Dje ... +++

Kampi Veror “Alban”

Himni “Albanët”

100 Vjet Pavaresi

Bota Jone

Trinity

Trinity

Provim ndërkombetar i gjuhës angleze.

Revista e shkollës

Revista e shkollës

Shkolla në sytë e fëmijëve.

Kopshti “Albanët”

Kopshti “Albanët”

Dita në kopshtin “Albanet”