Shkolla 9 Vjecare Albanet | Tirane

  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

News

31 Mars, 2014 - “T`i duam dhe t`i mbrojmë kafshët” “T`i duam dhe t`i mbrojmë kafsh ... +++ 23 Mars, 2014 - DRAMATIZIM NGA ALBANET. LUIGJI XIV “ALBANET” DUKE ZHVILLUA ... +++ 14 Mars, 2014 - Kabineti qeveritar i Fan S.Noli Nxënësit e klasës së IX në  o ... +++ 14 Mars, 2014 - Festojmë me nënat Pjesë e veprimtarive në bazë kla ... +++ 14 Mars, 2014 - Të gjithë jemi Inteligjentë klasa e IV   Mjaft domethënës ishte vep ... +++ 21 Janar, 2014 - Regjistrimet 2014-2015 Filluan regjistrimet në shkollën ... +++ 21 Janar, 2014 - Java e parë e projekteve Projekti “Vullnetarizmi” +++ 29 Tetor, 2013 - Të gjithë jemi Inteligjentë klasa e V “Të gjithë jemi inteligjentë ... +++ 27 Tetor, 2013 - Ditëlindjet Përgjatë vitit ditëlindjet janë ... +++ 27 Tetor, 2013 - Panairi i librit shqip dhe atij në gjuhën angleze Muaji Tetor kulmon çdo vit me vepr ... +++

Filluan regjistrimet në shkollën 9 – vjeçare jopublike “Albanët” për vitin shkollor 2014 – 2015

Himni “Albanët”

100 Vjet Pavaresi

Bota Jone

Trinity

Trinity

Provim ndërkombetar i gjuhës angleze.

Ekspozitë

Ekspozitë

5 piktorët më të mirë “Albanë”

Revista e shkollës

Revista e shkollës

Shkolla në sytë e fëmijëve.

Kopshti “Albanët”

Kopshti “Albanët”

Dita në kopshtin “Albanet”

Minimatura 2012-2013

Minimatura 2012-2013

Minimatura 2012-2013

Java e parë e projekteve

Java e parë e projekteve

Projekti “Vullnetarizmi”