Close

Një shkollë ku fëmija juaj është prioritet

Tek Albanët fëmija juaj ndiqet hap-pas-hapi nga një staf i përkujdesur, që ai të arrijë rezultatet më të larta.

Lexo më shumë

Fëmija juaj ka nevojë për një jetë, jo thjesht një shkollë.

Tek Albanët përpiqemi që fëmija juaj të gjejë talentin e tij dhe ta zhvillojë atë. 

Lexo më Shumë
feature-01

Pasion, Kreativitet, Zhvillim

Kjo është motoja jonë për një të ardhme të sigurt për fëmijën tuaj.

kids
Jeta Akademike

Shkolla  ‘Albanët’ krijon një mjedis të ngrohtë, duke ju dhënë mundësi nxënësve të zhvillojnë potencialin e tyre në çdo aspekt. Ne ndërtojmë te nxënësit  një balancë të kujdesshme midis lirisë së eksplorimit dhe disiplinës që nevojitet për të mësuar dhe për të qënë i suksesshëm.

Lexo më shume
Jeta Sportive

Klubet jashtëshkollore dhe kampionatet sportive ndërtojmë te nxënësit tanë tipare të bashkëpunimit dhe integritetit në komunitet.

Lexo më shumë
Jeta Artistike

Arti është një gjuhë universale  që përfshin dhe frymëzon  fëmijët, prandaj lind nevoja e zhvillimit të artit  si disiplinë, për të nxitur te nxënësi mendjen edhe shpirtin dhe krijues.

Lexo më shumë

Regjistimet kanë filluar!

Apliko Tani
Të dhëna për ne

Faktet flasin për një cilësi shumë të lartë mësim dhënie

figure-01
Kalueshmëria ne Provimin e maturës

Give us a brief description of the figures you’re promoting.

figure-01
Happy Children

Give us a brief description of the figures you’re promoting.

figure-01
Happy Parents

Give us a brief description of the figures you’re promoting.

Regjistri Elektronik