Shkolla 9 Vjecare Albanet | Tirane

  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

News

21 Janar, 2015 - Basketboll Plani i takimeve të basketbollit. ... +++ 21 Janar, 2015 - Aktrim +++ 20 Janar, 2015 - Supriza je ti Supriza je ti Në kuadrin e shumë ... +++ 20 Janar, 2015 - Batminton   MAJ BATMINTON   Klasa V dhe VI ... +++ 20 Janar, 2015 - Lojë lëvizore LOJE LEVIZORE   Klasa I dhe II Kla ... +++ 20 Janar, 2015 - Futboll PRILL FUTBOLL   Klasa I dhe II Dje ... +++ 20 Janar, 2015 - Handball SHKURT HANDBALL   Klasa III dhe IV ... +++ 19 Janar, 2015 - Skluptura klasat e VII-a VII-b Opinga (skulpturë) Punime brumi t ... +++ 19 Janar, 2015 - Qytetërimet antike të prezantuara nëpërmjet Agjensive turistike të nxënësve, klasa e VI-të Klasa VI Zhvillimi i mësimit në o ... +++ 19 Janar, 2015 - Motivet klasa e VI Punime të nxënësve të klasës s ... +++

Filluan regjistrimet në shkollën 9 – vjeçare jopublike “Albanët” për vitin shkollor 2014 – 2015

Himni “Albanët”

100 Vjet Pavaresi

Bota Jone

Trinity

Trinity

Provim ndërkombetar i gjuhës angleze.

Revista e shkollës

Revista e shkollës

Shkolla në sytë e fëmijëve.

Kopshti “Albanët”

Kopshti “Albanët”

Dita në kopshtin “Albanet”