Shkolla 9 Vjecare Albanet | Tirane

  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

News

5 Shkurt, 2016 - Vizitë në Mozaikun e Tiranës. Klasa e V Ndërtimet e reja, mënyra e re e j ... +++ 4 Shkurt, 2016 - ‘Rezistenca e ajrit’, në lëndën e fizikës. Sot nxënësit e klasës së gjasht ... +++ 2 Shkurt, 2016 - Arti dhe teknologjia Arti dhe teknologjia Kur ndërthure ... +++ 2 Shkurt, 2016 - Olimpiada Olimpiada e matematikës në klasat ... +++ 2 Shkurt, 2016 - Përrallat Përrallat, Klasa e III Përrallat ... +++ 2 Shkurt, 2016 - Prezantim i albumeve mbi natyrën, demografinë, gjeografinë ekonomike dhe politike (BE). Prezantim i albumeve mbi natyrën, ... +++ 2 Shkurt, 2016 - Si prodhohet energjia elektrike Si prodhohet energjia elektrike, kl ... +++ 28 Janar, 2016 - 10 vjet traditë me”Albanët”  10 vjet traditë me”Albanë ... +++ 26 Janar, 2016 - Viti i Ri 2016! Kërcime, këngë, vjersha e shumë ... +++ 26 Janar, 2016 - Ora e Informatikës, klasa IV Kjo orë u organizua në mënyrë t ... +++

Kampi Veror “Alban”

Himni “Albanët”

100 Vjet Pavaresi

Bota Jone