Shkolla 9 Vjecare Albanet | Tirane

  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

News

22 Korrik, 2015 - Minimatura 2014-2015 +++ 9 Qershor, 2015 - Java e projekteve CL. nd +++ 9 Qershor, 2015 - Java e projekteve CU. Java e projekteve në ciklin e ulë ... +++ 9 Qershor, 2015 - ALBANËT TV PARODI Albanët tv-parodi! Për herë të ... +++ 9 Qershor, 2015 - Dita e shkencës CL Dita e shkencës: Lëndët e përfs ... +++ 9 Qershor, 2015 - Dita e shkencës CU. Dita e shkencës është aktiviteti ... +++ 9 Qershor, 2015 - Koncerti i fundvitit. CU nd +++ 9 Qershor, 2015 - Festa e Abetares Klasa I-B Në datë 8 Maj 2015 klasa IB zhvil ... +++ 9 Qershor, 2015 - Festa e Abetares Klasa I-A Viti  mësimor i klasës IA u fina ... +++ 9 Qershor, 2015 - Ekspozita me teme: “Ngjyrat e Majit” CU dhe “Të shprehesh nëpërmjet peisazhit” CL Ekspozita e pikturës me tema “Ng ... +++

Kampi Veror “Alban”

Himni “Albanët”

100 Vjet Pavaresi

Bota Jone

Trinity

Trinity

Provim ndërkombetar i gjuhës angleze.

Revista e shkollës

Revista e shkollës

Shkolla në sytë e fëmijëve.

Kopshti “Albanët”

Kopshti “Albanët”

Dita në kopshtin “Albanet”