Shkolla 9 Vjecare Albanet | Tirane

  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .
  • .

News

14 Dhjetor, 2014 - Piktorët më të mirë “Alban” +++ 14 Dhjetor, 2014 - Gezuar Vitin e Ri 2015 +++ 13 Nëntor, 2014 - Shah +++ 11 Nëntor, 2014 - Duke zbatuar teknikat e reja mësimore të përmirësimit të të mësuarit . Duke zbatuar teknikat e reja mësim ... +++ 26 Shtator, 2014 - Minimatura 2013-2014 +++ 26 Shtator, 2014 - Dita e parë e shkollës 2014-2015 Dita e parë e shkollës 15 shtator ... +++ 9 Korrik, 2014 - Piktorët më të mirë “Alban” +++ 8 Korrik, 2014 - Projekti 1 javor “Ne mund dhe duhet të kursejmë”  “Ne mund dhe duhet të kursejm ... +++ 8 Korrik, 2014 - Festa e Abetares 2014 Festa e Abetares A – B – C R ... +++ 8 Korrik, 2014 - Mbrëmje Gala Mbrëmje Gala në përmbyllje të v ... +++

Filluan regjistrimet në shkollën 9 – vjeçare jopublike “Albanët” për vitin shkollor 2014 – 2015

Himni “Albanët”

100 Vjet Pavaresi

Bota Jone

Trinity

Trinity

Provim ndërkombetar i gjuhës angleze.

Revista e shkollës

Revista e shkollës

Shkolla në sytë e fëmijëve.

Kopshti “Albanët”

Kopshti “Albanët”

Dita në kopshtin “Albanet”